De Ontmoeting: ambtenaren en ondernemers werken samen in de Zijlpoort

20 ambtenaren en 17 ondernemers ontmoetten elkaar 14 november in de Zijlpoort. Ze vierden het eenjarige bestaan van de Seats2meet ondernemerstafel waar ondernemers en ambtenaren elkaar ontmoeten.

Yvonne Haneman en Klaartje Vreeken kwamen anderhalf jaar geleden voor het eerst het monumentale pand binnen op de Gedempte Oude Gracht 2 – het oude postkantoor. Ze zagen gelijk de potentie van een bruisende ontmoetingsplek.

Een korte ontmoeting, een onderzoekend gesprek is het resultaat van een ontmoetingsplek zoals Seats2meet intern bij gemeente Haarlem.

Wethouder Joyce Langenacker trapte af en benoemde wat de Ondernemerstafel in beweging heeft gezet in Schalkwijk, Haarlem Noord en binnen de gemeente zelf.

Vanuit ondernemerszwerm RBIJ Haarlem werken we aan verschillende thema’s zoals zelfbouw, inclusief ondernemen met statushouders en sociaal ondernemerschap.

Ambtenaar Wendy Dieben en ondernemer Rogier Tan vertelden over de samenwerking wat tot het opzetten van de zelfbouw community heeft geleid.

Ambtenaar Jori Alkemade vertelde over de lunch sessie Powervrouwen met concrete invulling van haar programma met een aantal ondernemers. Ook benoemde ze de sparsessie van RBIJ waarbij vooral filosofisch gesproken werd over meedoen in de stad.

Ambtenaar Ernst van Voorst vulde aan dat hij praktisch geholpen was met tips van ondernemers over de BBZ regeling. Bovendien kreeg hij het podium om over ondernemerschap te vertellen aan 22 statushouders bij Seats2meet Delftplein in Haarlem Noord.

Yvonne Haneman gaf ons een doorkijkje naar de toekomst. RBIJ Haarlem heeft inmiddels een mooie plek gevonden in Bogotá – een nieuwe broedplaats in Halfweg. Ook daar komt een Seats2meet ondernemerstafel.

Daarnaast is er een lokaal platform in ontwikkeling rondom sociaal ondernemerschap in samenwerking met het Seinwezen. Ook gaan we kinderen verbinden met ondernemers onder de naam Kleurenstad.

Klaartje en Yvonne hebben de ambitie om meerdere ontmoetingsplekken op te zetten in verschillende contexten in de regio. Dit vormt dan de fundering voor een nieuw ecosysteem waar verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten.

Op elke ontmoetingsplek word je verwelkomd door ZZP’ers. Dankzij het zelfsturende team van hosts is de ontmoetingstafel in de Zijlpoort een fijne plek om te ontmoeten en te werken.